18.04.2024

Mullistaako robotit vanhustenhoidon?

Keenon T5 -palvelurobotin suorituskyky ja luotettavuus testattiin onnistuneesti hoivakoti Attendo Laaksolahden pilotointiprojektissa.

Attendo Laaksolahti on Laaksolahdessa sijaitseva 61-paikkainen hoivakoti. Hoivakoti on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja tukea asumisessa sekä päivittäisessä elämässä.

Toteutimme yhteistyössä Attendo Laaksolahden kanssa Keenon T5 –palvelurobotin pilotointiprojektin, jonka päätavoitteena oli tehostaa hoivakodin sisälogistisia prosesseja. Pilotissa arvioitiin Keenon T5 -palvelurobotin suorituskykyä ja luotettavuutta hoivakotiympäristössä, sekä tutkittiin, kuinka tehokkaasti robotti voisi vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa muihin tärkeisiin tehtäviin. Pilotin tuloksena Keenon T5:n käyttö hoivakotiympäristössä osoittautui turvalliseksi ja luotettavaksi.

”Projekti tarjosi mielenkiintoisen ja antoisan kokemuksen, ja sen parissa työskentely oli ilahduttava tilaisuus”, kertoo hoivakodin johtaja Senja Peltola.

Robotin käyttö oli turvallista, ja se suoriutui määrätyistä tehtävistä luotettavasti. Lisäksi henkilökunnan ja asukkaiden reaktiot olivat pääosin uteliaita ja positiivisia. Peltolan mukaan myös muistisairaiden reaktiot robottiin olivat neutraaleja tai jopa myönteisiä, mikä osoittaa, että teknologian integrointi arkeen voi luoda turvallisen ympäristön. Siitä huolimatta projektissa koettiin, että toisenlaisessa tilassa robotin käyttö olisi voinut olla tehokkaampaa.

Attendo Laaksolahti osallistui avoimin mielin pilottikokeiluun. ”Alussa onnistuttiin kouluttamaan kaikki työntekijät robotin käytössä. Yhteydenpito sujui vaivattomasti ja mutkattomasti. Vaihdoimme ajatuksia pilotin aikana ja pohdimme, miten voimme tehdä kokeilusta entistäkin paremman,” kertoo kehityspäällikkö Anna Valtonen.

Pilotin aikana ilmeni, että ryhmäkodin rajallinen tila rajoitti robotin käyttömahdollisuuksia, minkä myötä merkittävää työaikasäästöä ei saavutettu. Tämä johtui osittain siitä, että hoitokodin lukitut väliovet estivät robotin laajemman käytön. ”On kuitenkin huomioitava, että toisenlaisessa hoivakodissa tämä konsepti voisi toimia paremmin”, toteaa Peltola.

Parannusehdotuksina esitettiin kutsunappeja, mahdollisuutta nauhoittaa viestejä robotille sekä puheohjauksen integrointia.  Puheentunnistuksen avulla henkilökunta voisi kutsua robotin haluamaansa sijaintiin sekä lähettää viestejä kollegoille robotin kautta. Lisäksi nähtiin potentiaalia muissa käyttömahdollisuuksissa, kuten lääkejakelussa ja näytteiden kuljetuksessa.

Finn-ID:n teknologiajohtaja Kari Hänninen opastamassa Attendon henkilökuntaa palvelurobotin käytössä
Finn-ID:n teknologiajohtaja Kari Hänninen opastamassa Attendon henkilökuntaa palvelurobotin käytössä.

Miten jatkamme tästä eteenpäin?

Pilotointi oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut ja antoi arvokasta tietoa siitä, miten palvelurobotiikkaa voidaan hyödyntää osana hoitotyötä ja vapauttaa sen avulla henkilöstön aikaa olennaiseen.  Jatkossa on tärkeää integroida kutsunappi järjestelmään, jotta henkilökunta voi kutsua robotin paikalle tarpeen mukaan, mikä mahdollistaa palvelurobotin tehokkaamman ja joustavamman käytön.

Kiitos erinomaisesta ja innostavasta yhteistyöstä koko Attendo-tiimille!

Haluaisitko kuulla enemmän robottien hyödyntämisestä prosessien tehostamisessa? Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan aiheesta lisää.  

Siirry takaisin sivun alkuun