Terveydenhuolto ja potilasturvallisuus

Finn-ID tunnetaan terveydenhuoltoalalla pitkän linjan luottokumppanina, sillä palvelemme kokonaisvaltaisesti potilasturvallisuuteen, potilaantunnistamiseen ja itseilmoittautumiseen liittyvissä asioissa.

Keskustellaanko ratkaisuista?

Potilasrannekkeet terveydenhuoltoon

Potilasturvallisuuden merkitys on avainasemassa

Parempaa potilasturvaa ja enemmän aikaa hoitotyöhön

Toimitamme merkintä-, luenta- ja mobiiliratkaisuja mm. laboratorioille, keskus- ja osastovarastoille, apteekeille sekä lääkinnällisen kuntoutuksen ja välinehuollon tarpeisiin.

Toimintaa tehostavien ratkaisujemme ansiosta henkilökunnan työaika saadaan kohdennettua tärkeimpään asiaan eli itse hoito- ja asiakaspalvelutyöhön.

Tehokkuus, tiedon oikeellisuus ja jäljitettävyys hoitotyössä näkyy parempana palveluna asiakkaalle sekä turhien ja aikaa vievien rutiinien poistumisena henkilökunnalle.

Toimittamiamme ratkaisuja potilasturvallisuuden edistämiseksi on käytössä jokaisella Suomen hyvinvointialueella (ent. sairaanhoitopiirissä)!

terveydenhuolto ja potilasturvallisuus
HUS logo

Korkeatasoinen ja asiallinen palvelu

Finn-ID:n kanssa toteutettu rannekepilotti oli onnistunut. Voidaan todeta, että Finn-ID profiloituu korkeatasoisena ja asiallisena toimijana Suomen toimintakentässä.

Sari Palojoki

Potilasturvallisuuspäällikkö, HUS Yhtymähallinto

Kehdosta hautaan

Ratkaisujamme terveydenhuollon tarpeisiin

Potilasrannekkeet terveydenhuoltoon

Potilasturvallisuus

Potilasrannekkeita kirjoitetaan vielä tänäkin päivänä usein käsin, jolloin syntyy kirjoitusvirheitä ja väärinkäsityksiä. Tämä vie liiaksi hoitajan työaikaa ja potilaat saattavat jäädä merkitsemättä. Rannekkeiden tarvikeratkaisujen lisäksi toimitamme hoitajapääteratkaisut ja kaikki potilaan tunnistamiseen liittyvät välineet ja ohjelmistot.

terveydenhuolto ja potilasturvallisuus

Itseilmoittautuminen

ATTUNE Ilmo on nopeasti käyttöönotettava, sähköinen itseilmoittautumisratkaisu terveydenhuollon palveluihin. Ilmoittautumisesta tulee sujuvampaa ja vähemmän kuormittavaa hoitohenkilökunnalle, se vähentää jonottamista ja vapauttaa hoitohenkilöstön resursseja.

vainajantunnistus

Vainajien käsittely

ATTUNE Obduktio on vainajalogistiikan ratkaisu, joka identifioi vainajan 100 % varmuudella. Yhteistyössä obduktiopreparaattoreiden kanssa syntynyt sovellus kirjaa sähköiseen säilöön kaikki tärkeät vainajiin liittyvät tiedot.

Laboratoriotyön tehostaminen

Laboratorioissa on erityisen tärkeää, että näytteet merkitään oikealle potilaalle kuuluvaksi. Näitä varten on olemassa sekä merkinnän ratkaisuja ohjelmistojen ja tulostimien osalta, kuten kirjaukseen vaadittuja ohjelmistoja.

Apteekin ratkaisut

Apteekeissa tarvitaan ohjelmistoja ja teknologiaa mm. lääkevalmisteiden merkintään, niiden vastaanottoon sekä hyllytykseen. Myös toimitus hyllypaikalta farmaseutin pisteelle onnistuu ratkaisuillamme vaivattomasti. Pidämme myös huolen hoitotarvike- ja apteekkivarastojen tiedonkeruusta.

Välinemerkintä ja apuvälineseuranta

Välinemerkinnöissä ja apuvälineiden lainauksien seurannassa tarvitaan kunnolliset välineet tehdä ja lukea merkinnät niin, että ne kirjautuvat suoraan järjestelmään. Näin tavaroita ei pääse hukkumaan ja varastotilanne on aina ajantasalla.

Kauttamme saa myös osastotilausratkaisut!

Terveydenhuollon automaation edut

Työn jäljitettävyys paranee

Kynä-paperi-manuaalinen kirjaus -menetelmä on erittäin altis inhimillisille virheille, jonka vuoksi työn automatisointi ja sähköistäminen on erityisen tärkeää. Kun kaikki merkitään, luetaan ja analysoidaan sähköisesti, onnistuu työn kirjaushetkien, kirjanneen henkilön ja jopa kirjauslokaatian selvitys helposti. Näin päästään jäljille siitä, missä ja miksi mahdollinen virhe on saattanut päästä syntymään ja voidaan ehkäistä se jatkossa.

Työnteko tehostuu huomattavasti

Kirjaamisen onnistuessa jopa puolet nopemmin kuin manuaalista kirjausta tehdessä, voidaan todellakin puhua tehostuneesta työnteosta. Hoitajilta liikenee enemmän työaikaa tärkeisiin potilashoidon tehtäviin jo valmiiksi kiireisestä aikataulusta, joka takaa suuremman potilastyytyväisyyden ja vähentää virheiden syntymistä. Tehostusta nähdään myös potilaiden itseilmoittautumisen ja vähentyneiden kirjausmäärien avulla.

Tietoturvallisuus paranee

Lisähaasteita luotettavaan potilaan tunnistamiseen tuo myös henkilökunnan ja potilaiden suuri vaihtuvuus, jonka vuoksi tietoturvallisuus on oltava äärimmäisen huolella otettu huomioon. Esimerkiksi automatisoitu itseilmoittautuminen ja numerolla sisäänkutsuminen pitävät huolen tietoturvasta. Manuaalisten kirjausten loputtua ei myöskään inhimillisiä näppäinvirheitä pääse syntymään.

ASIAKASKUNTAMME ON 30 VUODEN AJALTA LAAJA

Meihin luottaneita

Potilasturvallisuus ja sen parantaminen mielessä?

Puolitamme turhan työn
Siirry takaisin sivun alkuun