Tietoturvallinen ja tehokas itseilmoittautuminen

ATTUNE Ilmo on nopeasti käyttöönotettava, sähköinen itseilmoittautumisratkaisu terveydenhuollon palveluihin. Ilmoittautumisesta tulee sujuvampaa ja vähemmän kuormittavaa hoitohenkilökunnalle, se vähentää jonottamista ja vapauttaa hoitohenkilöstön resursseja.

Keskustellaanko lisää?

Taattua potilasturvallisuutta ja tehokasta potilasvirtojen hallintaa

Tietoturvallinen ja tehokas itseilmoittautuminen

ATTUNE Ilmo toimii sähköisenä itseilmoittautumisratkaisuna. Ratkaisu koostuu automaatista ja sisäänkutsujärjestelmästä, joka sisältää potilaan sisäänkutsusovelluksen.

Ilmoittautuminen tapahtuu varatulle ajalle tai jonoon skaalautuen eri tarpeisiin.

Ratkaisun avulla taataan potilasturvallisuus lukemalla tieto suoraan viivakoodista, jolloin ei pääse tapahtumaan inhimillisiä kirjaamisvirheitä. Lisäksi ratkaisu mahdollistaa helpon potilasvirtojen hallinnan, sillä järjestelmän avulla pystytään hallitsemaan jonotilannetta, joka sujuvoittaa ilmoittautumista.

Entistä parempi käyttökokemus

Tehosta itseilmoittautumista terveydenhuollossa

ATTUNE Ilmo vuoronumero

Sisäänkutsu asiointinumerolla

Ilmoittautuminen tapahtuu itsepalveluautomaatilla. Lukijaan näytetään ajokortti tai kelakortti. Itsepalveluautomaattiin tulee näkyviin vastaanottohuoneen numero ja kellonaika. Asiointi on sujuvaa ja sinut kutsutaan vastaanotolle asiointinumerolla, jonka saat itsepalveluautomaatista.

ATTUNE Ilmo

Mobiili-ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu puhelimella mobiilisti, jollin ei tarvitse fyyisesti koskea automaattiin. Tämä säästää sinun aikaasi ja sujuvoittaa jonotilanteita. Sinun tarvitsee ainoastaan tulla suoraan vastaanottohuoneen eteen, joka on ilmoitettu tekstiviestillä. Sinut kutsutaan vastaanottohuoneesen.

ATTUNE Ilmo

Integroituminen potilasjärjestelmiin

ATTUNE Ilmo integroituu saumattomasti eri potilasjärjestelmiin. Järjestelmäarkkitehtimme pitävät huolen siitä, että järjestelmän käyttöönotto ja mahdollinen räätälöinti sujuu mahdollisimman vaivattomasti. Ratkaisusta tulee aina asiakkaan näköinen ja kuuloinen.

Ratkaisun suurimmat hyödyt

1.

Työaikaa vapautuu hoitotyöhön

Itseilmoittautuminen vähentää yhden työtehtävän jo valmiiksi kiireiseltä hoitohenkilökunnalta parantaen muiden tehtävien huolellisuutta.

2.

Potilasturvallisuus paranee

Luotettava tunnistaminen viivakoodien ja QR-koodien, sekä mobiili-ilmoittautumisen, avulla parantaa potilasturvallisuutta.

3.

Kirjaamisvirheet vähentyvät

Tunnistamisen ja kirjaamisen tapahtuessa sähköisesti, inhimillisten kirjaamisvirheiden määrä vähenee huomattavasti.

4.

Yksityisyydensuoja parantuu

Entisen nimellä sisäänkutsun sijaan potilaat pyydetään sisään asiointinumerolla, joka pitää huolen potilaan yksityisyydensuojasta.

5.

Asiointia sujuvoitetaan

Jonotus vähenee ja sekä hoitohenkilökunnan työ nopeutuu, että potilaan käynnit terveydenhuollossa nopeutuvat.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio​

Attune Ilmo – tehokas ratkaisu

Vertailimme eri toimittajien itseilmoittautumisratkaisuja ja päädyimme Finn-ID:n ATTUNE Ilmo -ratkaisuun. Asiakkaana oli koko ajan tunne, että meitä kuunneltiin ja toiveemme otettiin huomioon – tärkeää oli myös se, että toimittaja piti meidät ajan tasalla toimituksen vaiheiden suhteen.​

Margit Yli-Kotila

Hoitotyön johtaja, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio​

Projektin vaiheet

Jokainen ratkaisukokonaisuus sisältää itsepalveluautomaatin, ilmoittautumisohjelmiston integroituna potilastietojärjestelmään sekä ylläpidon ja etähallinnan. Koko projekti sisältää seuraavat askeleet:

  1. Aloituspalaveri, jossa kartoitetaan lähtötilanne
  2. Rakentaminen ja määrittely, jossa persoinoimme ATTUNE Ilmon tarpeiden mukaan
  3. Laitteiston ja järjestelmän testaus
  4. Pääkäyttäjien koulutus
  5. Käyttöönotto ja jalkauttaminen
ATTUNE Ilmo toimituksen vaiheet

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Puolitamme turhan työn
Siirry takaisin sivun alkuun