04.12.2017

RFID ja LEAN – Käsi pystyyn kuka haluaa olla Leanimpi!

lead rfid

Lean-ideologia tuotannollisessa toiminnassa kulminoituu vahvasti sellaisten toimintojen tunnistamiseen ja minimoimiseen, jotka eivät lisää arvoa lopputuotteeseen. Leanin mukaan tärkeää on myös minimoida kaikkea, mitä tuotannossa tarvitaan. Tämä tarkoittaa: vähemmän työkuluja, pienemmät saldot, vähemmän tilankäyttöä, lyhyemmät välimatkat jne.

Olennaista onkin hallita materiaalivirtaa koko tuotannon läpi siten, että jokainen työvaihe valmistuu vastaamaan seuraavan tuotantovaiheen imuun.

8 hukkaa, jotka tulisi minimoida:

 • ylituotanto – liikaa tai liian aikaisin
 • odotusajat
 • turha materiaalin siirtely tai kuljettaminen
 • ylimääräinen liike
 • tarpeettomat varastot
 • laatuvirheet
 • tehoton ylimääräinen työ
 • työntekijöiden käyttämätön luovuus
 • läpinäkyvyys ja mahdolliset tunnistamattomat hukkapisteet esiin

Nämä tuskin tulevat kenellekään tätä lukevalle uusina asioina, mutta uudet tavat hyödyntää RFID:tä ja muita teknologioita näiden hyötyjen saavuttamiseksi saattavat olla vielä monelle epäselviä. Nykyisillä RFID-sovelluksilla voidaan pureutua lähes jokaiseen leanin määrittelemään hukkaan suoraan taikka välillisesti.

Suunnitelmavetoisuudesta tapahtumien havainnointiin ja tulkintaan

Aikaisemmin RFID-sovellukset ovat olleet vahvasti prosessikohtaisia ratkaisuja johonkin tiettyyn ongelmaan. Toisin sanoen, muutoksen kestävyys ja plastisuus ovat olleet näille lähes poissaoleva ominaisuus. Esimerkkinä voisi käyttää erilaisia porttiratkaisuja, jotka ovat toimineet hyvin mekaanisesti, automaatiolinjan omaisesti. Yleensä kuitenkin vastaten vain johonkin jo suunniteltuun tapahtumaan, kuitaten sen.

Nykyisillä RFID-sovelluksilla voidaan pureutua lähes jokaiseen leanin määrittelemään hukkaan suoraan taikka välillisesti.

Perinteinen suuriin tuotantomääriin ja suunnitelmallisuuteen nojaava tuotanto on kuitenkin tulossa aikansa päähän alasta riippumatta. Tuotantoeräkoot ja/tai asiakaskohtaisten muutosten määrät tulevat jatkossa vain kasvamaan. Tuotantomallien tuleekin selvitäkseen muuttua maailman mukana ja kestämään enemmän poikkeuksia sekä jatkuvaa muutoksen tilaa.

Näin ollen tuotannon tuleekin siirtyä enemmän suunnitelmavetoisuudesta tapahtumien reaaliaikaiseen havainnointiin ja tulkintaan sekä muutoksen joustavaan hallintaan.

RFID – olennainen työkalu muutoksessa

Nykyinen uusi tapa ratkaista RFID:n avulla asioita, on ajatella RFID-luentaa sensoriverkon tapaisena toimintona halutulla alueella, joka taustalta havainnoi tapahtumia; miten asiat (tuotteet, laitteet, ihmiset yms.) liikkuvat. Näistä tapahtumista kerätään dataa, jota analysoidaan ja tulkitaan. Ennakkoon sovituilla säännöillä tehdään päätelmiä, ja annetaan tietoa eri järjestelmien käyttöön.

Taustajärjestelmissä voidaan sitten tiedoista tehdä prosessien käynnistämisiä esimerkiksi päätelmiä, analysointia ja ennusteita. Niiden rajoittavana tekijänä on vain mielikuvitus.

Kuvitelkaa että voimme laajimmillaan tehdä ratkaisuja, joilla poistetaan kokonaan manuaalisiin kirjaamisiin ja järjestelmien vaatimiin tiedonsyöttöihin käytetty aika sekä turha liike seuraamalla asioiden liikettä. Ratkaisuja, joilla täytetään järjestelmien vaatimat tarpeet ja opastetaan työntekijöitä etenemää oikein reaaliaikaisin tiedoin. Samalla saadaan kerättyä ennennäkemätön määrä tietoa todellisesta toiminnasta analysointia ja kehittämistä varten.

Jos siis nostit käden jo heti alussa tai jos jokin herättää ihmetystä, otahan yhteyttä ja mietitään yhdessä, mitä voisimme saada aikaiseksi teidän organisaatiossanne.

Kiinnostaako RFID?

Olemme kirjoittaneet oppaan, jonka avulla ymmärrät mm.

 • Miten RFID toimii
 • Miten yhdistää fyysinen ja digitaalinen maailma RFID:llä
 • Kuinka luoda kilpailuetua RFID:n avulla
Opas RFID:n maailmaan - RFID on uusi normi
Siirry takaisin sivun alkuun