Case: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Potilasrannekkeet terveydenhuoltoon

Keskitetty tulostusratkaisu, joka sopii kaikkiin potilastietojärjestelmiin

Finn-ID toimitti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille yhtenäisen tulostusratkaisun.

Ratkaisu mahdollistaa potilasrannekkeiden yhdenmukaisen tuottamisen, mutta lisäksi myös terveydenhuollon erilaiset merkintätulostukset. Esimerkiksi lääkelisäys- ja lääkeannostarrat on mahdollista tulostaa samaa järjestelmää käyttäen.

Oulun yliopistollinen sairaala

Eri potilasjärjestelmät eivät olleet haaste

Yhteishankintaprojektin yksiköillä oli käytössään eri potilastietojärjestelmät – Turun kaupungilla Pegasos ja Varsinais-Suomessa Uranus, mutta tämä ei muodostunut missään vaiheessa ongelmaksi.

Kaikki toimii loppukäyttäjän näkökulmasta ihan samalla tavalla riippumatta siitä, mikä potilastietojärjestelmä on käytössä. Kaikki toimii hienosti, yhteishankkeen projektipäällikkönä toiminut Medbit Oy:n Tuomas Iivarinen sanoo tyytyväisenä.

Finn-ID:n asiantuntemus erityisesti projektin käynnistysvaiheessa saa Iivariselta kiitosta.

Yhtään mekaanista rikkoa potilasranneketulostimiin ei ole vielä tullut, mutta joidenkin ohjelmistoasioiden suhteen herää aina silloin tällöin kysymyksiä. Olenkin ollut tyytyväinen, että otimme käyttöön Finn-ID:n  tarjoaman ylläpitotuen, Iivarinen päättää.

Finn-ID:n keskitetty tulostus- ja potilasrannekeratkaisu on mahdollista liittää kaikkiin Suomessa käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin.

Vahva asiantuntemus tuo luottoa projektiin

Kun projektia lähdettiin aikoinaan käynnistämään, oli Finn-ID:n vahvalla asiantuntemuksella iso merkitys. Kumppanin pitkällisestä kokemuksesta oli iso apu projektin eri vaiheissa.

Tuomas Iivarinen

Yhteishankkeen projektipäällikkö, Medbit Oy

Siirry takaisin sivun alkuun