Case: Maalivalmistaja Teknos

Teknos asiakastarina

Teknos sanoi ”EI” raaka-ainevarastojensa miinussaldoille

Sisäisten logistiikkatoimintojen järkeistäminen on monen yrityksen kehityssuunnitelmissa listan kärkipäässä.

Näin oli myös maalivalmistaja Teknoksella ja erityisesti sen Rajamäellä ja Helsingissä sijaitsevilla tuotantolaitoksilla.

Teknos asiakastarina

Haasteena kirjauksien viiveajat

Toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen antoi hyvän syyn ja myös mahdollisuuden ryhtyä sanoista tekoihin ja miettiä, mitä asioita logistiikan parempi toimivuus edellyttäisi.

Vanha tietojärjestelmämme salli viiveajat varastoon kirjauksissa. Uuden IFS Finlandin toimittaman ERP:n myötä negatiiviset saldot eivät olekaan enää mahdollisia. Meidän on ollut pakko ottaa asioihin tiukemmin kantaa, sillä kaiken pitää nyt tapahtua reaaliajassa, toteaa Rajamäen tuotantojohtaja Jaakko Koskenpää, kun uusi järjestelmä oli ollut käytössä vajaa puoli vuotta.

Tilanne asetti melkoisen haasteen tehtaan tuotantolaitoksilla ja muun muassa raaka-ainevarastoissa, joissa sisään tuleva tavara saattoi aiemmin odottaa järjestelmään kirjaamista seuraavan vuorokauden puolelle. Maalituotanto ei tästä toki kärsinyt, koska tarvittavat raaka-aineet olivat saatavilla.

Kartoitus selvitti monia pullonkauloja

Yhtä aikaa järjestelmäuudistuksen myötä Teknos tilasi Finn-ID:ltä laajan kartoituksen toimitusketjunsa prosesseista. Sen avulla saatiin tutkittua koko toimitusketju vaiheittain ja kerättyä yhteen kehityskohteiden riippuvuussuhteet. Tärkeitä yksityiskohtia olivat myös kartoituksessa esiin tulleet huomiot uuden ERP:n asettamista vaatimuksista ja mahdollisuuksista koko Teknoksen toimintaa ajatellen.

Kartoitus toi esiin toteuttamiskelpoiset ratkaisuehdotukset toimitusketjumme eri vaiheisiin. Tärkeimpänä kohtana esiin nousivat raaka-ainetoiminnot, joissa oli syytä keskittyä vastaanottoon, hyllytyksiin, varastosiirtoihin, tuotantoon ottoihin ja palautuksiin, inventointiin sekä saldokyselyihin. Kartoituksen kautta huomasimme, että raaka-ainehallinnan haltuunotto parantaa koko logistiikkaprosessin toimintaa, Koskenpää kertaa.

Alusta asti oli selvää, että käyttöön halutaan mobiilipäätteet. Niiden toimivuuden kannalta oli keskeistä selvittää langattoman verkon kuuluvuus varastojen ja tuotannon puolella.

Finn-ID:n asiantuntijoiden tekemällä WLAN-kuuluvuusmittauksella saatiin selville kohteeseen soveltuvat tukiasematyypit, tukiasemien oikea määrä sekä antennien oikea tyyppi. Lisäksi varmistettiin antennien oikeat sijoittelupaikat ja -suuntaukset, hän kiittelee.

Reaaliaikaisuus avainasemassa

Teknoksen Rajamäen tehtaalla on yli 4000 raaka-ainehyllypaikkaa ja raaka-aineet ja pakkaukseen liittyvät materiaalit huomioiden yli 1500 nimikettä.

Teknokselta todetaan, että raaka-ainelogistiikka on tehostunut selvästi mobiilin tiedonkeruun ansiosta. – Siirtyminen vapaasta tilasta varastopaikoittain hallinnoituun tilaan tehostaa varaston täyttöastetta ja pienentää tavaran etsimiseen kuluvaa aikaa.

Teknos

Mobiili ohjaa käyttäjää

Ulkomaalaus on mitä suurimmassa määrin sesonkitapahtuma. Kesä 2011 oli Teknokselle erinomainen ja maalia tuotettiin ennätystahtia. Ei siis ihme, että kesällä tehtailla työskentelee paljon tilapäistyövoimaa. Mobiilipäätteiden käytön oppiminen on helppoa ja ne myös ohjaavat käyttäjää töiden suorittamisessa.

Lisäksi ratkaisussa olevien mobiililaitteen luentaominaisuudet ovat huippuluokkaa. Ne mahdollistavat luennan 20:stä senttimetristä aina yhdeksän metrin etäisyydeltä, mikä korkeiden varastohyllyjen keskellä on ehdoton edellytys, Jaakko Koskenpää kuvailee.

Iso merkitys on myös sillä, että päätteen käyttäminen estää tulkinnasta johtuvat virheet. Inventointi tehdään suoraan mobiilipäätteellä varastopaikkakohtaisesti. Tämä tarkentaa inventoinnin tarkkuutta, kun inventoinnissa ei enää tarvitse arvioida keskeneräisen tuotannon osuutta.

Toimitetut ratkaisun avaimet

Tässä projektissa yhdisteltiin useita eri ratkaisuja ja tuotteita tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Ratkaisun keskiössä oli

  • ATTUNE Logi -tiedonkeruuohjelmisto
  • Mobiilipäätteet
  • Langattoman verkon käytettävyysselvitys ja verkon asennus
Siirry takaisin sivun alkuun