Case: Oulun yliopistollinen sairaala

Oulun Yliopistollinen sairaala OYS

OYS otti ensimmäisenä Suomessa käyttöön Finn-ID:n kehittämän ATTUNE Care -ratkaisun

Oulun yliopistollinen sairaala otti ensimmäisenä Suomessa käyttöön Finn-ID:n kehittämän, liikkuvaan hoitotyöhön suunnitellun ATTUNE Care -ratkaisun.

Siellä se tunnetaan kuitenkin paremmin nimellä ELMA. Kätevästi taskuun sujahtava ELMA on fyysisiltä mitoiltaan pieni, mutta sisäisiltä ominaisuuksiltaan sitäkin järeämpi. Ratkaisu sujuvoittaa hoitajien arkirutiineja ja vie tiedot reaaliaikaisesti hoitohenkilöstön käyttöön.

Oulun Yliopistollinen sairaala OYS

Yhden päätteen taktiikalla

Hoitajan päätteitä on tähän mennessä käytössä yhteensä noin satakunta. – Otimme sen ensin käyttöön operatiivisella tulosalueella, hankkeen puuhanainen,operatiivisen tulosalueen erikoissuunnittelija Satu Malmqvist kertoo.

Oulussa sovellusta käytetään tällä hetkellä fysiologisten mittatietojen (verenpaine, pulssi, veren happipitoisuus, hengitystiheys, lämpö, paino, pituus ja verensokeri) kirjaamiseen suoraan potilastietojärjestelmään.

Tämä kaikki on kuitenkin vasta alkua, sillä tosiasiassa sovellus mahdollistaa paljon enemmän jatkotoimintoja. – Sovelluksen hienous piilee siinä, että se yhdistää terveydenhuollon eri tietojärjestelmät ja -virrat yhdeksi hoitajan mobiilityökaluksi. Yhdellä ja samalla päätteellä voidaan kirjata potilastietojärjestelmiin sekä muihin sairaalassa käytössä oleviin taustajärjestelmiin elintoimintojen mittaustulosten lisäksi paljon muutakin, mm. lääkitysturvallisuuteen liittyvän lääkkeen annon varmistaminen, Finn-ID:ltä kerrotaan.

Hoitajien arkirutiineja halutaan helpottaa

Hoitajan työ vaatii keskittymistä olennaiseen eli potilaiden hoitamiseen. Hoitotyötä halutaankin helpottaa kaikin keinoin. – Aiemmin hoitotyössä ollessani mietin usein, että läppäri on vähän turhan raskas väline mukana kuljetettavaksi. Hoitajan pitäisi päästä liikkeelle kevyemmin varustein, Malmqvist toteaa.

Potilashuoneet ovat usein varsin ahtaita ja kaikki ylimääräinen vie tilaa hoitotyöltä. – Potilashuoneen jo muutenkin ahtaisiin neliöihin pitäisi saada mahtumaan rullapöytä, jolla kärrätään huoneesta toiseen kannettavaa tietokonetta. Nyt onkin todella kätevää, kun hoitaja voi napata taskuunsa ELMAn, Malmqvist sanoo.

Sujuvuus ja reaaliaikaisuus

ELMA on aiheuttanut pääsääntöisesti ihastusta. Päällimmäiset hyödyt ovat Malmqvistin mukaan asioiden sujuvuus ja se, että ratkaisu oikeasti helpottaa hoitajien arkityötä. Erittäin tärkeänä asiana Malmqvist näkee reaaliaikaisuuden. – Potilasjärjestelmään viedyt tiedot ovat saman tien kaikkien käytettävissä ja hyödyttävät olennaisesti lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan työtä, hän sanoo.

Rutiinitehtävien ajansäästöistä Malmqvist toteaa seuraavaa: – Mikäli tehtävänä on pelkästään esimerkiksi verenpaineen mittaaminen 20 potilaalta ja tulokset kirjataan paperilta suoraan koneelle, tässä ei juurikaan synny ajallista eroa mobiiliin verrattuna. Mutta silloin, kun mittaustulos otetaan potilailta yksittäin hoitotyön yhteydessä, aikaa kuluu selvästi vähemmän.

Ratkaisun etuna voidaan nähdä myös se, että asiat eivät jää pelkästään muistin varaan. – Jos taskussa kulkee yksittäisen potilaan mittausta koskeva muistilappu, on vaarana, että se unohtuu taskuun ja sitä myöten myös kirjaaminen kiireessä unohtuu tai viivästyy. Tässä liikkuvan hoitotyön ratkaisu on erittäin kriittisessä roolissa, tieto kulkee napin painalluksella suoraan järjestelmään, hän muistuttaa.

Sujuvoittaminen, reaaliaikaisuus ja käyttäjäystävällinen,nämä ovat päällimmäiset ratkaisusta saatavat hyödyt. – Tiivistettynä voisi sanoa, että saadaan kerralla alusta loppuun mittaukset ja kirjaukset, hän kommentoi.

Finn-ID tarjoaa osana ratkaisujaan myös käyttöönottokoulutukset. Finn-ID:n ohjelmistoasiantuntija piti Oulussa intensiivisen käyttöönottokoulutuksen. Kahden päivän aikana järjestelmään perehdytettiin yli 50 hoitajaa.

Oulun yliopistollinen sairaala

ATTUNE Care on Finn-ID:n kehittämä mobiiliratkaisu

Mobiiliratkaisun ansiosta yhdellä päätteellä voidaan kirjata potilastietojärjestelmiin mm. elintoimintojen mittaustulokset, lääkeannon varmistaminen, laboratorionäytteen kuittaaminen ym. hoitotyössä tarvittavia tietoja. Parasta ratkaisussa on, että sitä on helppo käyttää ja tieto on saman tien kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien käytössä.

Sovelluksen hienous piilee siinä, että kirjaukset mistä tahansa hoitotyön vaiheesta voidaan keskittää yhdelle, hoitajan mukana kulkevalle päätteelle. Tiedot linkittyvät eteenpäin eri taustajärjestelmiin. Hoitajille ATTUNE Care -sovelluskokonaisuus on äärimmäisen käyttäjäystävällinen ja selkeä tapa suorittaa kirjauksia.

Se yhdistää eri tietojärjestelmät ja tietovirrat yhdeksi käteväksi hoitajan mobiilityökaluksi

Samaa päätettä on mahdollista käyttää kaikissa hoitotyön vaiheissa, joissa tarvitaan tietojen siirtämistä käytössä oleviin taustajärjestelmiin. ATTUNE Care -sovellus avaa täysin uuden ulottuvuuden mobiilin hyödyntämiseen hoitotyössä. Esimerkiksi mittatietojen kirjaamisen yhteydessä hoitaja voi samalla päätteellä varmistaa myös, että potilas saa oikean lääkkeen ja kirjata lääkkeen annon mobiilisti potilastietojärjestelmään.

Finn-ID on panostanut valtavasti tämän sovelluksen kehittämiseen ja ratkaisulla parannetaan olennaisesti potilasturvallisuutta; suurin osa Suomessa tehtävistä ”HaiPro”-ilmoituksista koskee nimenomaan lääkehoitoon liittyviä virheitä (mm. lääkkeen anto-, jako-, kirjaus- tai määräysvirhe), Finn-ID:llä terveydenhuollon ratkaisuista vastaava sanoo.

Toimitetut ratkaisun avaimet

Tässä projektissa yhdisteltiin useita eri ratkaisuja ja tuotteita tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Ratkaisun keskiössä oli

  • ATTUNE Care -ohjelmisto
  • Honeywell-mobiilipäätteet
  • Käyttöönottokoulutus
Oulun yliopistollinen sairaala
Siirry takaisin sivun alkuun