Case: Novart Oy

Case: Novart Oy

Kun sisälogistiikka pelaa, rullaa ydinliiketoimintakin sujuvammin

Kun sisälogistiikka pelaa, rullaa ydinliiketoimintakin sujuvammin. Novart Oy:llä varastonhallinta laitettiin kerralla uusiksi ja hyödyt on heti nähtävissä: työtunteja säästyy, toimintavarmuus kasvaa ja toiminta tehostuu!

Case: Novart Oy

Materiaalivirran kulku uusiksi

Aika on rahaa ja ylimääräiseen etsintään sitä ei kannata käyttää – varsinkaan, jos etsintäalaa on 25 000 neliömetriä. Näin tuumattiin myös Novartilla, jonka logistiikka ei enää palvellut tuotantoa. Myös inventointi oli hankalaa ja työlästä. Kun Forssan tehtaan tuotanto keskitettiin Nastolaan, oli aika miettiä materiaalivirran kulku uusiksi.

– Tuotteiden etsimiseen kului tarpeettoman paljon aikaa. Yksilöintimerkinnät tehtiin pääasiassa käsikirjauksina tussilla. Varaston kapasiteetin hyödyntämisessä oli puutteita, ja esimerkiksi varastointipaikat olivat työntekijöiden muistin varassa, Novart Oy:n ostaja Pasi Marttila valottaa taustoja.

Tarina alkaa kuin satukirjasta: yhtensä tavallisena työpäivänä Marttila istui lounaalle ja silmäili pöytään jäänyttä vanhaa Finn-ID:n uutislehteä. Eräs artikkeli sai muita enemmän huomiota. Siinä kerrottiin Pohjanmaalla sijaitsevasta Nautorista, maailman johtavasta yksilöllisten purjeveneiden rakentamiseen erikoistuneesta yrityksestä.

Artikkelissa mainitut sisälogistiikan ongelmat olivat tismalleen samoja kuin meillä. Kiinnostusta lisäsi myös yrityksen käyttämä toiminnanohjausjärjestelmä, sekin oli sama kuin meillä, Marttila muistelee vuosien takaista tilannetta.

Ei mennyt aikaakaan, kun Marttila ja Finn-ID:n tiimi olivat jo matkalla Nautorin tehtaalle. Asiakkaalle räätälöidyn purjeveneen valmistamiseen saattaa kulua kuukausia, keittiöitä syntyy useita kappaleita joka päivä. – Vaikka toimialat ja valmistusprosessit eroavat huomattavasti toisistaan, kärsitään useissa yrityksissä lähes identtisistä materiaalihallinnan ongelmista, Finn-ID:n asiakasryhmäpäällikkö kertoo.

Järjestelmäriippumaton ATTUNE Pro taipuu moneen

Novartin varastossa säilytetään sekä omavalmisteisia että alihankintana valmistettavia osia kuten esimerkiksi ovia, lastulevyä, altaita, lankakoreja, heloja ja kalusteiden osakomponentteja. Varastopaikkoja tehtaalla on tuotannon yhteydessä, korkeavarastossa ja kokoonpanon varastossa. Isoin ongelma oli se, että tuotteiden sijainti lepäsi pääasiassa työntekijöiden muistin varassa.

Tuotantoon kerättävät lavat on sijoitettu maatasolle ns. aktiivisiksi varastoiksi. Kun alemmilta tasoilta loppuu tavarat, lasketaan ylemmiltä hyllyiltä tavaraa alas aktiivipaikoille. Mikäli toisen vuoron aikana oli tullut suuri määrä lavatavaraa, ja vuorossa oleva työntekijä purki ne varastohyllyille, ei jälkimmäisen vuoron tekijällä ollut tiedossa lavan sijaintia, Marttila kertoo.

Kartoitusten pohjalta Novartilla päädyttiin ATTUNE Pro -ohjelmistoon ja siihen liitettäviin mobiilitietokoneisiin. Myös merkinnät saatiin kuntoon ja ne tuotetaan keskitetysti tuotteiden sisäänkirjauksen yhteydessä.

Finn-ID:n toimittama kokonaisuus kattaa saapuvan tavaran hallintalogiikan. Reaaliaikainen informaatio palvelee monia toimintoja.

Saapunut tavara kirjataan lähetyslistaa lukemalla. Kun tavarat on kirjattu järjestelmään, tulostamme samalla myös tarvitsemamme kuormalaput ja hylly- sekä lavapaikkamerkinnät. Kaikki sujuu todella kätevästi. Myös etikettien ja kuormalappujen ulkoasu on tarvittaessa helppo suunnitella uusiksi, Marttila iloitsee.

Case: Novart Oy

Sisälogistiikassa keskitytään järjestelmän optimointiin…

Sopivaa ratkaisua etsittäessä tärkeimmäksi lähtökohdaksi nousi käyttäjäkunnan toive; sovelluksen piti olla mahdollisimman helppokäyttöinen. Turhia kikkailuja järjestelmään ei kaivattu.

Tuotannon sitouttaminen projektiin näkyy monella tavalla. Uusia näkökulmia asiaan saatiin palautteiden kautta ja esimerkiksi siten, että myös keskeneräisiä sovelluksia testattiin käytännössä.

Yksi nyt käytössä olevista toiminnallisuuksista lisättiin käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. He jos ketkä tietävät tarvittavat ominaisuudet, onhan luenta- ja tiedonkeruuautomatiikka heidän jokapäiväinen apuvälineensä, Marttila tähdentää.

… mutta ihmisilläkin on tärkeä rooli

Automatiikkaan siirtyminen herättää usein muutosvastarintaa. Täällä asia osattiin hoitaa mallikkaasti. Sama menetelmä toimisi varmasti muuallakin, Finn-ID:ltä vinkataan.

Pahimmat karikot torpattiin käyttöönottokoulutuksella, joka aloitettiin käytännönläheisellä teoriaosuudella. Siihen ei tarvittu kuin PowerPoint, tehtaan layout ja hitunen animointia.

Tietokoneen ruudulla esitetty tilanne saatiin näyttämään hyvin todelliselta. Autenttisten valikko-näkymäkuvien avulla kävimme läpi esimerkiksi lavan siirtoja. Sen jälkeen siirryimmekin oikeaan toimintaympäristöön oikeilla laitteilla, Marttila kertoo ja neuvoo, että ratkaisuun kannattaa totutella käytännön tasolla, vaikkei se omaan toimenkuvaan kuuluisikaan. Näin hankkeesta vastaava pystyy paremmin toimimaan ”help deskinä” ja kehittämään järjestelmää edelleen.

Toimiva sisälogistiikka maksaa itsensä takaisin

Novartilla on 150 eri tavaran toimittajaa. Kun lasketaan yhteen toimittajien ja Novartin omavalmisteiden nimikkeet, kohoaa niiden yhteismääräksi 10.000. – Nimikkeet toimivat kaiken pohjalla ja näin järjestelmä takaa luotettavan informaation kaikille, Marttila sanoo.

Lopputulos on onnistunut, sillä helppokäyttöisyydestä on tullut kiitosta niin vastaanottohenkilökunnalta, trukkikuskeilta, varastotyöntekijöiltä kuin inventoijaltakin. Päätteeksi Marttila toteaa naurahtaen, että ratkaisun innokkain hyödyntäjä on nyt sama henkilö, joka harasi aluksi kaikista eniten uutta automatiikkaa vastaan.

Asiakashyödyt ovat käsin kosketeltavissa

 • Tiedon tallentaminen järjestelmään on helppoa ja nopeaa
 • Reaaliaikainen ja tarkka varastokirjanpito- tuotannon läpimenoaikojen pienentyminen
 • Keskitetty tulostusten hallinta takaa, että kuormalaput, hyllyreunamerkinnät ja varastopaikkakoodit saadaan tuotettua kätevästi ja pienellä vaivalla
 • Optimaalisesti täytetty varasto
 • Työajan säästöt
 • Inventoinnin helppous
 • Varastopaikkatiedot järjestelmässä, ei enää pelkän muistin varassa
novart

Asiantuntijuus ja ohjelmisto-osaaminen korostuivat projektissa

Finn-ID:n asiantuntijuus ja ohjelmisto-osaaminen korostuivat mm. siinä, että integrointi tuotannonohjausjärjestelmäämme sujui jopa yllättävänkin hyvin. Marttila toteaa naurahtaen, että ratkaisun innokkain hyödyntäjä on nyt sama henkilö, joka harasi aluksi kaikista eniten uutta automatiikkaa vastaan.

Pasi Marttila

Ostaja, Novart Oy

Toimitetut ratkaisun avaimet

Tässä projektissa yhdisteltiin useita eri ratkaisuja ja tuotteita tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Ratkaisun keskiössä oli

 • ATTUNE Pro -ohjelmisto
 • BarTender® keskitetty tulostusratkaisu
 • Langattoman verkon toimintakartoitus
 • Teollisuuskäyttyöön soveltuvat tulostimet
 • Honeywell-viivakoodilukijat
 • Honeywell-mobiilipäätteet
 • Asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmänä ASW 400.

Tämäkin räätälöity ratkaisu onnistuu ATTUNE Pro:n avulla!

ATTUNE Pro on asiakkaan prosessiin räätälöity ohjelmisto, joka koostuu erilaisista testatuista valmiskomponenteista, mobiilitietokannoista, asiakaskohtaisesta ohjelmaosuudesta sekä toimintamalleista.

Se Finn-ID:n ratkaisu niihin asiakaskohtaisiin mobiilisovelluksiin, joilta vaaditaan voimakasta integroitumista asiakkaan logistiikkaprosessiin ja toiminnanohjausjärjestelmään.

Lue lisää ATTUNE Pro:sta

asiakaskohtainen mobiilijärjestelmä
Siirry takaisin sivun alkuun