Case: DB Schenker

Case: DB Schenker

Lähetykset perille kokoon katsomatta

Kuljetus- ja logistiikkapalveluita tarjoava DB Schenker luotaa aktiivisesti erilaisia ratkaisumalleja toimintansa tehostamiseen. Suomen toiminnoissa panostetaan erityisesti kerralla oikein tekemiseen ja oikean tiedon kulkemiseen tavaravirtojen mukana. Tätä tukee erinomaisesti yhteistyö Finn-ID Oy:n kanssa.

Finn-ID:n toimittamalla ajoneuvopääteratkaisulla tuetaan ja ohjataan kuljettajia lähetysten noudoissa, jakelussa ja kuljetuksissa. Asiakkaille ratkaisu näkyy lähetysten ajantasaisuutena ja varmoina toimituksina.

Käytössämme on jo 4. sukupolven jakeluratkaisu ja ajoneuvopäätteet ovat keskeinen osa nykyaikaista logistiikkatoimintaa. Olemme kehittäneet niin sähköisiä kuin mobiilityökalujammekin, sillä haluamme toimintamme näyttäytyvän aidosti reaaliaikaisena ja läpinäkyvänä. Asiakastyytyväisyys on meille ydinasia: asiakkaan täytyy saada tietää, missä hänen lähetyksensä milloinkin kulkee, miten prosessi etenee, ja että hänelle luvattu palvelutaso toteutuu, sanoo kotimaan palveluista vastaavan Schenker Cargo Oy:n toimitusjohtaja Jouni Sopula.

Finn-ID:n DB Schenkerille tarjoama ratkaisu koostuu mobiilipäätteistä lisälaitteineen, niihin asennettavasta DB Schenkerin omasta mobiiliohjelmistosta, etähallintaratkaisusta sekä päätelaitteiden käytössäpidon varmistavasta huolto- ja hallintapalvelusta.

Case: DB Schenker

Reaaliaikaisuus avainasemassa

DB Schenkerin ja Kiitolinjan työ jakelutoimintojensa eteenpäin viemiseksi on edennyt pitkän tien. Jakeluratkaisun käyttöönoton myötä yritys on pystynyt muovaamaan organisaatiotaan yhä paremmin asiakkaita palvelevaan muotoon.

Aiemmin ajojärjestelijämme olivat tiedonkulun todellisia solmukohtia, niin hyvässä kuin pahassa. Heidän työkuormansa keventäminen ja tehostaminen samoin kuin asiakkaidemme palaute hankalasta tavoitettavuudestamme auttoivat ymmärtämään, mikä merkitys on sillä, että tietovirta kuljetuksista ei ole pelkästään suusanallisessa muodossa ja ajojärjestelijän harteilla, Sopula kertaa.

Hän painottaa reaaliaikaisen järjestelmän merkitystä jakeluketjun toimivuudelle sen eri vaiheissa. – Liiketoiminnalle on ehdottoman tärkeää, että voimme mahdollistaa käyttöömme uusia ja tehokkaampia toimintoja, jotka auttavat meitä hintakilpailussa. Yhtä tärkeää on kuitenkin tarjota asiakkaillemme luotettavia keinoja lähettää, seurata ja vastaanottaa lähetyksiään entistä helpommin ja järkevämmin. Siinä kiteytyy palvelumme laatu, hän summaa.

Tässä uudet mobiilipäätteet ovat loistava apu: nyt kuljettaja voi viestiä nopeasti ja tehokkaasti eteenpäin, mikäli jakelua ei voida esimerkiksi toimittaa suunnitelmien mukaisesti tai kuljetukseen liittyen sattuu jotain muuta odottamatonta. Ja mikä parasta, tieto menee saman tien niin ajojärjestelijälle kuin asiakkaalle.

Laitteiden hallintapalvelu iso etu

Uusista päätteistä ei ole vielä varsinaista käytännön kokemusta, mutta alkutuntemukset ovat hyvät. Valittu käsipäätemalli laitteena on kestävä, selkeä käyttää sekä ergonominen, joten odotukset ovat korkealla. Ja se on varma, että tätä käytäntöämme kuljettajapäätteistä ei enää pois jätettäisi. Kuljettajat ovat siihen tottuneet ja kokevat sen käytön selvästi työtään ja kommunikointia helpottavaksi.

Sopulan kasvoilta näkyy myös luottamus Finn-ID:n laitteiden hallintapalvelua kohtaan.

1500 ”kapulaa” on iso määrä laitteita. Hallintapalvelun avulla olemme koko ajan selvillä, missä ja kenellä mikäkin laitteista on käytössä. Ennen tarvitsimme varapäätteitä ennakoimattomia tilanteita paikkaamaan, mutta nyt pysymme ajan tasalla laitteiden käyttöasteesta, sijainnista ja huoltotarpeesta. Myös paikallinen tuki ja huoltotoiminta Suomessa on meille tärkeä asia, hän toteaa.

Case: DB Schenker

Etähallinta auttaa päivityksissä ja tietoturvassa

Suuret laitekokonaisuudet vaativat aina tukiorganisaatiolta suuren työpanoksen ylläpidon suhteen. DB Schenkerin Finn-ID:ltä käyttöönottaman SOTI-etähallinnan avulla useimmat toistuvat ylläpidolliset työt voidaan automatisoida ja lisäksi suorittaa ilman tarvetta saada laitteita käsiinsä. Sen avulla pystyy tekemään esimerkiksi tärkeitä ohjelmapäivityksiä helposti ja nopeasti ilman, että laitteiden käyttäjiä joudutaan vaivaamaan asiassa erikseen.

SOTI-etähallintaohjelma on erittäin monipuolinen ja sisältää mahdollisuuden päivityksien jakelun lisäksi myös käyttäjien etätukeen, laitteen lukitsemiseen katoamis- tai varkaustapauksissa, ohjelmistojen käynnistyksen estoon ja muihin tietoturvaan liittyviin asioihin sekä vikatilanteiden analysointiin. Lisäksi ohjelma sisältää mahdollisuuden kerätä paikkatietoa GPS-signaalista, Finn-ID:ltä kerrotaan.

Ajoneuvopäätteet työn keskiössä

Ajoneuvopäätteet ovat keskeinen osa nykyaikaista logistiikkatoimintaa. Finn-ID:n valinta toimittajaksemme oli helppo, sillä laadukkaiden laitteiden ja palvelun lisäksi he osoittivat meille ymmärtävänsä aidosti tarpeemme ja bisneksemme vaatimukset.

Jouni Sopula

toimitusjohtaja, Schenker Cargo Oy

Toimitetut ratkaisun avaimet

Tässä projektissa yhdisteltiin useita eri ratkaisuja ja tuotteita tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Ratkaisun keskiössä oli

  • Honeywell -päätteet
  • Ajoneuvotelineet ja lisävarusteet
  • SOTI MobiControl -etähallintaohjelmisto
  • Laitteiden huolto- ja hallintapalvelut
  • Asiakkaan käytössä Mobaus-jakeluohjelmisto
Siirry takaisin sivun alkuun