Kouluttajilla oli merkittävä rooli, kun uusi työtapa otettiin käyttöön

STARK halusi myymälöihinsä yhdenmukaisen ja juuri heidän tarpeisiinsa räätälöidyn mobiiliratkaisun tukemaan ja yhdenmukaistamaan myymälöiden toimintoja. Kun tavoitteena oli saada kaikki 35 myymälää alusta alkaen käyttämään aktiivisesti uutta työtapaa, nousi kouluttajien rooli käyttöönottovaiheessa todella tärkeäksi. – Arvostimme kumppanivalinnassa sitä, että saimme kaiken tarvitsemamme ”yhdeltä luukulta”, kehityspäällikkö Sami Kalliola STARKista kertoo.

Tuotteiden parempi tunnistus vähentää virheet minimiin

Myymäläympäristöön toteutettu ratkaisu käsittää myyntitilaus-, hyllypaikkasiirto- ja inventointitoiminnot.– Paikkansa pitävät saldotiedot ovat kaiken pohja. Saldotietojen oikeellisuutta parannetaan inventoinnilla sekä huolellisesti kirjaamalla muutkin materiaaleihin liittyvät tapahtumat. Tehokas ja reaaliaikainen toimintatapa tukee koko liiketoimintaa, Sami Kalliola STARKista kertoo.

Aiemmin kassalle mentiin maksamaan ”lappusten ja lippusten” eli mittalistojen kanssa. Nyt tieto siirtyy kassalle automaattisesti. Ratkaisu virtaviivaistaa huomattavasti sekä käteis- että laskutusasiakkaiden ostotapahtumaa. – Tuotteita voidaan hakea hyvin monipuolisilla hakutoiminnoilla, mikä tarkoittaa että ne tunnistetaan entistä paremmin. Nopeampi ja täsmällisempi palvelu on saanut kiitosta asiakkailtamme, Kalliola jatkaa.

Myös Finn-ID:n asiakasryhmäpäällikkö korostaa asiakaskokemuksen merkitystä. – Asiakkaat odottavat saavansa ostoksensa nopeasti ja palvelun sujuvan jouhevasti. Nämä seikat asettavat uusia vaatimuksia myös myymäläympäristöihin. Luotettavan asiakaspalvelun kannalta on olennaista tietää, missä tuotteet ovat ja paljonko niitä on. Nämä ovat myymälän perusasioita, ja kun ne ovat järjestyksessä vapautuu myyjän työaikaa kaikista tärkeimpään eli asiakaspalveluun, Finn-ID:n asiakasryhmäpäällikkö muistuttaa.

Inventointi ei vaadi työläitä alkuvalmisteluja

Uuden ratkaisun myötä inventointi sujuu murto-osassa entisestä eikä se enää perustu paperilistoihin vaan inventoitava alue valitaan esimerkiksi fyysisen alueen mukaan. – Aiemmin paperille tehtynä inventointi kesti huomattavasti kauemmin ja myös virhemahdollisuudet olivat suuremmat. Nyt inventointi voidaan aloittaa esimerkiksi hyllyn päädystä alkaen tai missä järjestyksessä vain. Käytännössä otetaan käteen vain mobiilipääte ja aloitetaan työ, Kalliola iloitsee. Tiedot kirjautuvat sähköiseen kantaan ja ovat sieltä reaaliaikaisesti hyödynnettävissä.

Perinteisemmässä mallissa inhimilliset laskentavirheet tulevat esiin vasta paljon myöhemmin. – Nyt yksi henkilö pystyy suorittamaan saman työn, jota aiemmin hoiti useampi henkilö. Myös se tuo ajan säästöä, kun tuotteita ei tarvitse erikseen
etsiä vaan inventoija voi keskittyä laskentaan, Kalliola kertoo.

”Tuntui hyvältä, kun kouluttajalla oli jokaiselle aikaa”

STARKin logistiikkahenkilöstö oli vahvasti mukana projektin eri vaiheissa. Varsinaiseen käyttöönottovaiheeseen haluttiin kuitenkin ulkopuolinen kouluttaja, joka sekin löytyi Finn-ID:ltä. Asiakaskohtaisten koulutustarpeiden huomioiminen saa kiitosta asiakkaalta. Kouluttajien kärsivällisyyttä ja palvelualttiutta kiiteltiin. – Koimme hyvänä sen, että kouluttajat tulivat talon ulkopuolelta. Ulkopuolinen kouluttaja piti päivän fokuksen koko ajan kirkkaana; tavoite oli, että PDA-laitteen käyttö ja hyödyntäminen erilaisissa tilanteissa sujuu päivän jälkeen jokaiselta koulutukseen osallistuneelta, Kalliola sanoo.

Ammattimaisesti hoidetulla käyttöönottokoulutuksella Kalliola näkee suoran yhteyden siihen, että ratkaisu saatiin lyhyessä ajassa aktiiviseen käyttöön kaikissa myymälöissä ympäri Suomen. – Uusi työtapa on vakiintunut kaikkiin myymälöihimme, hän päättää.

– STARKin työntekijöille jäi tunne, että kouluttajillamme oli aikaa jokaiselle. Usein muuten onnistunut projekti epäonnistuu juuri tässä vaiheessa, kun perusedellytykset muutoin ovat kunnossa ja ihmiset pitäisi todella saada käyttämäänkin näitä uusia menetelmiä työssään, Finn-ID:ltä iloitaan.